Friday, August 7, 2009

Equestrian Portrait of Leopold I

A striking (and quite romanticized) painting of the young Leopold. I love the colors, especially the shades of blue.

1 comment:

Anonymous said...

Dit toont de vorst als een kurassier: het Belgisch leger telde 2 zulke regimenten die tegen het einde van de 19e eeuw werden opgegeven. Dienen in deze regimenten was een kostelijke aangelegenheid (uitrusting moest zelf bekostigd worden) zodat deze eenheden werden bevolkt door de hogere elite. Ik meen dat dit portret in die zin de rol van de monarch als "primus inter pares" aantoont.